Bogserfartyg | Helios

Helios

Kwintebank

VSP Traktor bogserbåt i väldigt bra skick. ABS +A1, Towing Service, E, +AMS giltigt till 2021. Renoverat maskineri. 34,15 x 9,20 meter. 2 x Stork Werkspoor Kromhout 9FDHD240, 2 x 1500 hkr med Voith Schneider 28G aggregat. 7 hytter. 36 ton dragkraft. Norwinch S-400-2T winch och trosswinch, bogserkrok.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 34.15 meter
  • Längd: 30.79 meter
  • Största bredd: 9.20 meter
  • Byggnadsvarv: H. H. Bodewes B.V.Scheepswerven V/H, Milligen, Holland
  • Byggår: 1976
  • Material skrov: Stål