Last och tankfartyg | Ronja

Ronja

Elisabeth P, Elizabeth Roorda, Elizabeth, Liisa

under namnet 'Elisabeth' var hon känd som ett av de finaste svenska lastfartygen. Byggd i Holland 1955. Senare såld till Estland och Finland. Såld till Kenya och senare upphuggen.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 51.25 meter
  • Största bredd: 8.35 meter
  • Byggnadsvarv: Foxhol, Holland
  • Byggår: 1955
  • Material skrov: Stål