Arbetsfartyg | Lavö

Lavö

Nyebro Färja, Färja 62/183, Flatö Färja, Jo-Jo II

F.d. linfärja, senare motoriserad och ombyggd till arbetsfartyg (registrerad som torrlastmotorskepp, roll on).

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 16.33 meter
  • Största bredd: 6.04 meter
  • Byggnadsvarv: Hjälmare Kanal & Slussverk, Söderboslätt.
  • Byggår: 1953
  • Material skrov: Stål