Pråmar och pontoner | Nordens ljus

Nordens ljus

Restaurangpråm, med måtten 24,7 X 6,1m, säljes av konkursbo i samarbete med konkursförvaltare. Pråmen är belägen på Kungsholms Strand invid Sankt Eriksbron. En ny ägare kan ev. få en närliggande kajplats efter ägar- och verksamhetsprövning av Stockholms Hamnar. Den tidigare ägaren fick bygglov innan konkursen, 23-09-19. Se mer under dokument.

Restaurangkök på nedre däck vilket sammanbinds med ett mindre serveringskök på huvuddäck, via både trappa och mathiss. Serveringskök i anslutning till matsal,l som med nuvarande möblering tar emot ca 35 sittande gäster. Ytterligare en salong i aktern för ca 15 sittande gäster.

På nedre däck återfinns en lokal som idag används som galleri, för spelningar mm. I anslutning till lokalen finns en trivsam och ombonad pub, för ca 15-20 sittande gäster.

Fullständig inventarielista samt ritningar för bygglovsansökan återfinns under dokument. Underlaget kan komma att utökas kommande tid.

Nordens Ljus kan inspekteras efter överenskommelse.

Allmänna Uppgifter