Last och tankfartyg | Prima Celina

Prima Celina

Marietje Anrea, Elwin, Celina

Lastfartyg byggt 1992. DWT/DWCC: 2521/2400 mt. Mer än € 200.000 investerades i fartyget under dockningen februari 2020. Alla certifikat förnyades.

Under mars och april 2021 investerades ca € 300.000 i ny tanktop och nytt ballastsystem.

Leverans är möjlig från oktober 2021. Fartyget går främst mellan Estland och södra Finland och inspektioner kan planeras på båda sidor med ganska kort varsel. Kontakta info@shipsforsale.com för inspektion.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 82.00 meter
  • Största bredd: 11.00 meter
  • Byggnadsvarv: Scheepswerf Bijlsma & Zonen, Wartena, Holland
  • Byggår: 1992
  • Material skrov: Stål