Last och tankfartyg | Linnea Bladner

Linnea Bladner

Minören

Byggd för den svenska flottan som minutläggare 1940. Hade ett flertal ägare innan hon hamnade som bostad på Söder Mälarstrand i Stockholm.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 31.93 meter
  • Största bredd: 6.28 meter
  • Byggnadsvarv: Kalmar Varv.
  • Byggår: 1940
  • Material skrov: Stål