Last och tankfartyg | Dagskär

Dagskär

Byggd som pråm och motoriserad på Kollandsö. Dimensionerad för Göta Kanal och har synts runt Sveriges alla kuster med spannmål i rummet. Ligger idag i Gävle under renovering.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 32.10 meter
  • Största bredd: 6.81 meter
  • Byggnadsvarv: Norrköpings Varv
  • Material skrov: Stål