Publikationer

Här kan du ladda ned dokument och publikationer av intresse inom skepp och sjöfart.

FMI 2009-2010

Uppslagsbok för sjöfartssektorn med artiklar om finsk och åländsk sjöfart, adresser till och information om rederier, hamnar, myndigheter, underleverantörer och andra företag i branschen. Innehåller en omfattande skeppslista, en rederilista m.m. Klicka på bilden nedan för att ladda ned förra utgåvan gratis. Den senaste utgåvan går att köpa här.

Finnish Maritime Index 09 10

Skeppslistan

Sveriges skeppslista, utgiven av Transportstyrelsen, innehåller bland annat förteckningar över samtliga registrerade skepp och båtar, signalregister samt förteckning över ägare eller huvudredare. Uppgifterna i den senaste skeppslistan avser registerförhållandena den 31 december 2012. Ladda ned gratis här:

Sveriges Skeppslista 2010

Sveriges Skeppslista 2011

Sveriges Skeppslista 2012

Sveriges Skeppslista 2013

Nordisk Båtstandard

Ladda ned Nordisk Båtstandard från 1990 här:

Nordisk Båtstandard