Bogserfartyg | Voima

Voima

Aniara

Isgående bogserbåt, tidigare finsk isgående häcktrålare som är helt ombyggd år 2000 vad gäller skrov, bogpropeller, maskineri, hydraulik, vinsch, inredning, navigation och tankar. Bra för att bogsera pråmar och väldigt lättmanövrerad. 23,40 x 6,45 meter. 7 ton på 12 mm tjockt däck. Tidigare passagerarcertifikat för 30 passagerare. Har använts för vindkraftsparker, bogseringar och prickning i Kalmar sund. Fartyget har upprättat dokumentation för egenkontroll med giltiga certifikat.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 23.40 meter
  • Längd: 21.80 meter
  • Största bredd: 6.45 meter
  • Byggnadsvarv: Oy Laivateollisuus AB, Åbo, Finland
  • Byggår: 1963
  • Material skrov: Stål