Passagerarfartyg | Dixie Queen

Dixie Queen

Ferry 61/271

Ex car ferry, rebuilt to restaurant/disco paddle steamer.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 56.10 meter
  • Största bredd: 11.74 meter
  • Byggnadsvarv: Åsiverken, Åmål.
  • Byggår: 1968
  • Material skrov: Stål