Passagerarfartyg | Strömskär af Gävle

Strömskär af Gävle

Sundsbuss Pernille, Utgar, Utstein, Fyris.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 24.99 meter
  • Största bredd: 6.22 meter
  • Byggnadsvarv: Alssunds Skis vÊrft, S¯nderborg, Danmark
  • Byggår: 1959
  • Material skrov: Stål