Bogserfartyg | Flax

Flax

Sea Rex, Eide Rex, Knoll, Achilles

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 26.20 meter
  • Längd: 23.93 meter
  • Största bredd: 6.90 meter
  • Byggnadsvarv: N.V.Scheepswerven v/h. H.H. Bodeweses, Millingen/Rijn, Holland
  • Byggår: 1958
  • Material skrov: Stål