Passagerarfartyg | Hulda af Karlstad

Hulda af Karlstad

Hulda af Ellös

Fartyget är specialbyggt för att kunna ta rullstolsbundna passagerare och är byggd för tillägg med stäven och har en ramp in i salongen för stora rullstolar. Likaså är det en öppning i räcket på akterspegeln för att ta ombord rullstolar. Ett mycket mångsidigt fartyg som kan användas både för person och varutransporter, fisketurer, enklare charter och också då framförallt handikapptransporter

Fartyget har passagerarcertifikat för 35 passagerare i E-området ingen mellanbesiktning utförd, säkerhetscert som gick ut 2010, bemanningsbeslut för beälhavare + Jungman (endast befälhavare med max 30 passagerare), brandutrustning senast inspekterad 2011-05, livflottar inspekterades 2011-06.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 13.14 meter
  • Största bredd: 4.05 meter
  • Byggnadsvarv: Westers Mekaniska, Uddevalla samt Malö Yachts, Orust
  • Byggår: 2003
  • Material skrov: Aluminium