Diverse fartyg | Vinga

Vinga

Ledaren, Fyrskepp nr 32 Vinga, Fladen

f.d. fyrskepp

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 34.40 meter
  • Största bredd: 7.72 meter
  • Byggnadsvarv: Hälsingborgs Varvs och Stål Svetnings AB.
  • Material skrov: Stål