Fritidsfartyg | R94-48LA

R94-48LA

F.d insjö trålare från Ladoga.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 14.9 meter
  • Största bredd: 3.5 meter
  • Byggnadsvarv: Fiskeri kolchosen Kalinin, utanför St Petersburg, Ryssland.
  • Material skrov: Järn