Militär och vaktfartyg | Submarine II

Submarine II

KBV 241

Ex coast-guard patrol-boat, today small survey-boat.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 16.30 meter
  • Största bredd: 3.70 meter
  • Byggnadsvarv: Djupviks Varv.
  • Byggår: 1964
  • Material skrov: Aluminium