Fritidsfartyg | Marone

Marone

Det perfekta långfärdsfartyget. Kan ta sig fram för segel, hjälpmotor som kan kopplas in på propelleraxeln vid maskinhaveri. Tillbaks i Sverige efteren rundtur på kanaler genom Ryssland och Östeuropa och genom Medelhavet till Stockholm. Såld till Holland.

Allmänna Uppgifter

  • Största längd: 16.45 meter
  • Största bredd: 4.60 meter
  • Byggnadsvarv: Vripack Yachting, Holland
  • Material skrov: Stål