Vi har över 30 års erfarenhet inom köp och försäljning av bland annat arbetsbåtar, bogserbåtar, passagerarfartyg och mindre lastfartyg som båtmäklare och skeppsmäklare. Som fartygsmäklare erbjuder vi fullständig dokumentation och bilder för varje fartyg. I fartygskatalogen till vänster finner du en aktuell lista med de fartyg vi har försäljningsuppdrag på och även många av tidigare sålda fartyg. Genom vårt kontaktnät har vi kännedom om de flesta fartygen till försäljning såväl i Skandinavien som på den globala marknaden. Finner du inte vad du söker, kontakta oss för konsultation. Vi är utsedda till exklusiva mäklare för bland andra Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Sjöräddningens fartyg. Shipsforsale Sweden är medlem i flera kvalitetssäkrande organisationer inom fartygsnäringen.

Alla fartyg i fartygskatalogen har inspekterats och fotograferats av Shipsforsale Sweden. Vi har ensamrätt på försäljningen av samtliga fartyg, utan mellanhänder. Alla bilder tillhör Shipsforsale Sweden AB och får inte distribueras.                     

Medlemskap i organisationer

Senaste fartyg till salu

Senast sålda fartyg


PROVA att gå runt på ett fartyg med vår 360-graders Virtual Tour! Virtual Tour


Här är ett exempel på ett sätt vi kan marknadsföra ett fartyg på! Här kan du gå runt i hela fartyget och se dig omkring som att du var ombord själv. Klicka dig fram och dra dig åt sidan för att titta runt. Under turen kan du växla till dollhouse nere till vänster i bild och gå in i fartyget på vilket ställe du vill. Man kan även se den med 3D-glasögon eller enbart specifika däcksplan. 

För prestanda behöver du se till att din webbläsare stödjer WebGL. Klicka på denna länk: https://get.webgl.org/